Gunno Klingfors:
Nytt om gammal sång 2.0

Redan 1991 skrev Gunno Klingfors boken "Nytt om gammal sång". Nu berättar han mer om hur man sjungit genom tiderna, med fokus på ensemblesång.

Seminariet börjar med en exposé över vad man vet om sång från när de första människorna kom till Umeåtrakten och till idag. Tyngdpunkten ligger på avancerad musik av bl a Bach och Mozart på 1600-1700-talen – och på hur sångsättet förändrades när kvinnliga sångare blev vanligare under 1800-talet.

Seminariet bjuder också på unika ljudexempel, bl a inspelningar av kastratsångare från 1902 och 1904 – som spelas upp för första gången!

Seminariet anknyter alltså till boken Nytt om gammal sång. Den är sedan länge slut på förlaget, men en uppdaterad digital variant kommer att publiceras i samband med seminariet. Övrigt seminariematerialet kan köpas i digital form.

För dig som tänker delta i Gunnos seminarium finns studiematerial att hämta här.

Gunno Klingfors har en gedigen musikutbildning, har varit lärare vid svenska universitet och högskolor samt är programledare för radions Klassiska typer. Han har också skriv sex böcker om musikhistoria och historisk musikpraxis.