Musik är
bättre för hälsan än idrott!

Musik är hjärnans bästa vän – den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör dig beredd att ta emot andra utmaningar. Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren i finska Yle.

I Finland har man länge undersökt vad som händer i hjärnan när man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosamt än idrott.

Musik har också visat sig vara effektiv mot t ex smärta, depression och sömnsvårigheter. Men det gäller att välja rätt sorts musik efter situationen – och musik som man tycker om.

Dessutom hjälper musik koncentrationen, att orka sitta hela dagen, att lyssna och förstå – och är bra för finmotoriken och abstrakt gestaltning.

Undersökningar har också visat att musikers hjärnor skiljer sig från "vanliga" människors. Främre delen, som styr empati och koncentration är större – där vi har kontroll, abstrakt tänkande och planering. Sådant är lättare för musiker.

Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/01/musik-ar-battre-halsan-idrott