Emil Råberg
har komponerat vår specialskrivna verk

Emil Råberg är en ung, men redan erfaren tonsättare, med en Master i komposition från Musikhögskolan i Piteå.

Emils föräldrar var båda musiklärare och han lärde sig tidigt att uppskatta klassisk musik. Dessutom har han själv sjungit andra bas i olika körer, på olika nivåer, genom åren. 

– Det är de där stora klangerna i den klassiska musiken som tilltalar mig, förklarar Emil. Körsång är ju som ett enda organiskt och klangrikt instrument. 

Läs om Emil Råberg

Ett verk – tre språk
Uppdraget att komponera ett nytt verk för Umeås internationella körfestival kom genom en kontakt med Leif Åkesson – som är festivalens konstnärliga ledare.

– Vi träffades på ett körledarkonvent i Piteå, där jag hade skrivit ett verk för Erik Westbergs lokalensemble, minns Emil. 

Det nya, specialskrivna verket heter Lux Actica, är ca 15 min långt och sjungs på tre olika språk – latin, engelska och samiska. Texten är skriven av Leif Åkesson och handlar förstås om det arktiska, smått magiska, ljuset. 

– Med tre olika språk måste musiken ha lite olika förhållningssätt genom verket, förklarar Emil. Utmaningen är att få det att hänga ihop. Men det är också en fördel eftersom det ger olika stilar, karaktärer och infallsvinklar. 

Som kompositör kommer förstås Emil att vara med på repetitionerna, även om det är Leif Åkesson som dirigerar. Kanske är han själv med bland andrabasarna på den stora urpremiären lördag 21 juni 2014.  

Texten:
Latin (där accenterna markerar betoningar):
Lux sólis súperat ténebras árcticas
Et nox aestátis símilis diéi est
Canámus psallamúsque per nóctem tótam
Lux mirábilis nunc est laudánda

Engelska
The light of the sun defeats the arctic darkness
and summer’s night is like a day
Let us sing and play all through the night
It is time to praise the wondrous light.

Umesamiska
Biejvien tjuavgga nuortan sjeävnnjiedub ujssa
jah giesien jijja leä guh beäjvvie.
Låvllabe jah spieládube åbba jijjub.
Dállie leä ájggie åvduos tjuovgub májnnuot.