Programändring

Torsdag 19 juni

17.00 STADSKYRKAN
Kammerkoris Austrums, Lettland
NY! Concordia, Vitryssland            
sjUNG, Sundsvall flyttar till Scandic Plaza kl 17                                             

17.00 SCANDIC PLAZA
Kör 74, Umeå
Kammarkören Sångkraft, Umeå    
NY! sjUNG, Sundsvall