Textens intryck
gör sångens uttryck

Workshop om textens innehåll och hur det kan påverka det musikaliska uttrycket. 

Vad är det vi sjunger egentligen, och hur kan vi förmedla det? Deltagarna får under uppsjungning och instudering av stycket Kung liljekonvalj (text av Gustaf Fröding och musik av David Wikander) tillsammans med Sankt Jacobs ungdomskör arbeta med uttrycket och känslor kopplade till musiken och texten.
Sjung gärna igenom stycket innan workshopen!