Hektiskt körvår
för Fellows kör 

ODD-kören består av medlemmar i ODD Fellow Orden i Umeå. Det är en blandad kör med ca 30 sångare, med 20 kvinnor och 10 män.

Kören har varit aktiv sedan mitten av 1970-talet och träffas en gång i veckan. De får flera tillfällen att sjunga för publik, främst vid ODD-aktiviteter som terminsavslutningar och fester. På repertoaren står allt från Povel Ramel, Evert Taube och Beatles till julsånger och psalmer.

– Vi sjunger allt som är trevligt!, berättar körens ordförande Torsten Karlsson.

I slutet av maj har ODD-kören en egen körträff i Umeå, då ODD-körer från Stockholm, Sundsvall och Umeå samlar ca 80 sångare som ska sjunga tillsammans i Vasakyrkan. Det blir säkert en bra uppladdning för körfestivalen drygt två veckor senare.