Holmsunds manskör
– ännu en anrik manskör i Umeå

Holmsunds manskör bildades 1920 – och är alltså ännu en av de riktigt anrika manskörerna i länet. 

Kören leds av dirigent Erik Karlsson och framträder bl a med klassisk musik av Beethoven och Hayden, liksom sånger av Evert Taube och Otto Lindblad. Men det blandar också in lite jazzigare tongångar. 

Kören gav ut en minnesbok om sina första 90 år i samband med jubileet 2010, skriven av Sven Hanell.