Egregor Vocal
med akustik som ledstjärna

Egregor Vocal är en blandad a cappella-grupp med 16 unga, yrkesverksamma sångare. Kören startades av Thomas Roullon som också är dirigent.

De sjunger mest samtida a capella-musik med bl a jazz- och popstandards, men har också en bred repertoar som går tillbaka till den medeltida musiken.

Kören kan anta flera former, med olika specialiteter – från stor ensemble som sjunger musik från 1800-talet och framåt, till en manlig kvartett som sjunger pop och barbershop.

Till Umeå kommer sex manliga körmedlemmar, varav Jean-Baptiste Craipeau också ingår i den digitala vokalgruppen Accent som också deltar på Körfestivalen. 

Perfekt röstsymbios
Det grekiska ordet egregor betyder "vanlig tanke". Men termen används oftast akustiskt och då i betydelsen: ett ljud som skapas av mänskliga ljud, övertoner och andra ...

Tillsammans söker de den perfekta röstsymbiosen och den finaste vibrationen, för att musiken verkligen ska nå publiken. Konserterna bygger alltid på ett koncept som är anpassat för att utnyttja akustiken maximalt.

Lyssna gärna på körens olika konstellationer på Youtube