Generationskören
– tunggung för alla! 

Seniorer, rock ’n’ roll och körsång – går det ihop? Svaret är ett tveklöst: JA!

Generationskören består av seniorer som ackompanjeras av elever från Musikskolan på Midgårdsskolan i Umeå. Över generationsgränserna möts de i gungande, rungande rock ’n’ roll.

Alla får vara med, eftersom målet är att kören ska sprida glädje för körmedlemmarna och till dem som får chansen att lyssna.

Kan aldrig bli för stor
För att ”kvala in” ska man vara pensionär i någon form. Utöver det finns inga krav och måsten.

Det görs ingen rösttest – men man bör ju gilla både körsång och ”tunggung”. Av körens ca 325 körmedlemmar kommer ungefär 100 personer till varje repetition. Kören är nämligen flexibel och ger alla en möjlighet att "hoppa på tåget".

Det ställer förstås lite speciella krav på körledaren Ange Turell, som vikarierar för Linda Niska Selberg. Generationskören är ett helt enkelt ett bestående fenomen – och kan aldrig bli för stor!

Lyssna på Generationskören