Hörnefors manskör
fyller snart 100 år! 

Körsången i Hörnefors har gamla anor, från slutet av 1800-talet, men Hörnefors manskör bildades 15 juni 1920. Trots sin ansenliga ålder är detta en högst vital kör.

Vid starten bestod kören av 17 personer, idag är de 37 körsångare, under ledning av förste dirigent Bengt-Arne Walldén.

Året efter starten sjöng kören på Valborgsmässoafton för första gången – och det är än idag en obruten tradition! Men allt eftersom rutin och repertoar har växt, har kören fått fler uppdrag, på föreningsfester, kyrkohögtider och i andra körsammanhang. Under åren 1935–1951 deltog de exempelvis i radiokören, bl a under legendariska Hugo Alfvéns ledning. 

När det var som mest, på 1980-talet, bestod repertoaren av 132 sånger, med 68 repetitioner och 20 framträdande varje år. Antalet övningar har minskat något, men kören framträder fortfarande ett 20-tal gånger per år.

År 1997 var det dags att spela in den första cd:n ”Käraste Bröder”, med traditionell manskörsmusik. Det gav mersmak – och bara några år senare kom den andra cd:n, denna gång med julsånger.

Mer om Hörnefors manskör finns på deras hemsida.

Här kan du se och höra ett smakprov av körens repertoar.