ScorX är körsångarens bästa vän
– ett unikt övningshjälpmedel

Är du trött på pappersnoter? Spara notbilden i din läsplatta. 
Har du svåra stämmor att lära dig? Öva körstämmorna hemma med ScorX
 
Lillemor Bodin Carlson är projektledare för Körakademin som är ett samarbetsprojekt mellan Sensus studieförbund och Mellansels folkhögskola. Syftet är att på  folkbildningens grund skapa nätbaserade pedagogiska resurser för körsångare. Under körfestivalen kommer Lillemor att hålla  workshops och demonstrera ScorX för dig som körsångare. 
 
ScorX - en unik notbutik på nätet
Skapa ett konto och få tillgång till att gratis spela upp och printa 30 körsånger. Du kanockså handla ur notbutiken och få tillgång till view, play och print.
 
All musik är inspelad med professionella sångare och musiker. Du lyssnar på musiken via scorx-mixern som ger dig möjlighet att ställa valfri volym på varje enskild stämma. 
Notbutiken växer nu med allt fler titlar, och biblioteket med inspelade körsånger fylls på kontinuerligt.
 
www.scorx.org