Kristina Sturk

Kristina Sturk har jobbat som kantor i drygt 20 år, i Borås, Umeå och New York. Förutom att sjunga själv - både som solist och i körer som Norrlandsoperans kör eller Erik Westbergs Vokalensemble - är körledande Kristinas huvudinstrument. Genom åren har Kristina jobbat med alla åldrar och många olika genrer och körtyper - barnkör, studentkör, gospelkör, damkör, kyrkokörer av olika slag.

Oavsett en körs inriktning och sångarnas kvalitet handlar körsång mycket om uttryck och kommunikation. En grupp människor (körsångarna) ska hitta ett gemensamt uttryck för att förmedla en kombination av musik och text till andra människor (åhörarna). Det handlar inte bara om samstämmighet i ton och artikulation, utan också om att vara medveten om textens och musikens innehåll, karaktär och samspel, och låta detta speglas i vad man utstrålar. När ansiktsuttryck och röstläge säger något helt annat än orden och harmoniken störs kommunikationen (t.ex. en ilsken Hallelujakör). Kristinas coachingsession fokuserar på hur man kan jobba med sceniskt framträdande och uttryck för att förstärka det man vill förmedla - för att beröra andra, och själva bli berörda.